Leanspiracje

Czyli praktyka. Tu znajdziesz przykłady praktycznego zastosowania narzędzi lean management, lean manufacturing czy innych podejść jak Agile, 6 Sigma, czy filozofia Kaizen. Przytoczę case studies i żywe przykłady na to, że lean management działa.